Vem är vi?

Ny lekpark är ett Svenskägd företag med säte i Spanien. Våra produkter är billigare än konkurrenterna då vi har lägre omkostnader och skatter än andra företag. Vi följer i alla avseenden svensk lagstiftning. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. För företag gäller köplagen.

Vi köper in produkter från de största tillverkarna inom EU. Vi säljer inga kinatillverkade produkter då vi anser att de inte uppfyller våra kvalitetskrav eller Europeisk säkerhetsstandard.